Client Neem Je Recht deel 1

Client Neem Je Recht deel 1

Met het project 'Client neem je recht' wil Zorgbelang Fryslan mensen meer bewust maken van hun rechten binnen hun eigen medische behandelingen.

Dit eerste deel is gericht op ouderen en gaat over de arts-patiënt relatie. 

De film wordt gebruikt in trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten.

selectie

Prinsjesfestival provincie Groningen

Prinsjesfestival provincie Groningen

Met behulp van deze video laat de provincie Groningen zien welke stappen er gezet zijn op het gebied van mobiliteit. De provincie presenteerde deze video tijdens het Prinsjesfestival in Den Haag, in week voor Prinsjesdag.

De Noorderlinkdagen - Over de Streep

De Noorderlinkdagen - Over de Streep

In Coronatijd organiseerde Noorderlink een 'expeditie van betekenis'. Voor een bijeenkomst waarbij psychiater en schrijver Dirk de Wachter de hoofdgast was, maakten we vier 'over-de-streep'-films. In deze film gaan de deelnemers in op de vraag hoe we ons verhouden tot je ongelukkige voelen. En dat in een maatschappij waarin vooral ruimte lijkt voor geluk.

De leerlingen van de Onderwijsspecialisten

De leerlingen van de Onderwijsspecialisten

De organisatie De Onderwijsspecialisten biedt speciaal onderwijs. In samenwerking met Blend creative events maakten we deze video om te laten zien wie die leerlingen zijn en wat hun dromen zijn. Daarnaast laten ze hun licht schijnen op datgene wat zij nodig hebben om een rol van betekenis te kunnen spelen in de maatschappij.

De Geschiedenis van de Fraeylemaborg

De Geschiedenis van de Fraeylemaborg

De Fraeylemaborg in Slochteren vroeg ons een korte film te maken over de geschiedenis van de Fraeylemaborg. In de film is te zien hoe de borg door de eeuwen heen van een Steenhuis uitgegroeid is tot een statige borg in de provincie Groningen. Door de eeuwen heen gaf elke bewoner er weer zijn eigen draai aan en voegde elementen toe, of haalde ze weg. Het verhaal wordt verteld aan de hand van de beheerders en met behulp van animatie. De film is gemaakt in samenwerking met Marleen Godlieb mediaproducties.

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) - Ministerie van LNV

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) - Ministerie van LNV

Het Ministerie van LNV vroeg ons aan de hand van drie portretten van boeren voorbeelden te laten zien van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).

De kunde van begeleiden

De kunde van begeleiden

De Hanzehogeschool ontwikkelde een begeleidingsmethode voor afdelingsbegeleiders van een kringloopbedrijf in Stadskanaal en Veendam. In deze film zie je hoe de afdelingsleiders en hun leidinggevenden dat ervaren hebben.

Portret van een handhaver op het IJsselmeer

Portret van een handhaver op het IJsselmeer

Wouter de Jong is buitengewoon opsporingsambtenaar op het IJsselmeer. Dit videoportret is vertoond op een congres, om te laten zien hoe het werk van de Fumo er in de praktijk uitziet. Ook buiten het congres werkt de film goed: aan de hand van Wouter zie je als kijker waar Fumo voor staat: bescherming van natuur, veiligheid en handhaving. Een mooi voorbeeld van hoe je op een filmische wijze aan de hand van een persoonlijk verhaal een groter onderliggend verhaal kunt vertellen.

100 jaar ruilverkaveling in Drenthe

100 jaar ruilverkaveling in Drenthe

Een korte documentaire over 100 jaar ruilverkaveling en landschapsinrichting in de provincie Drenthe. Hoe heeft de mens het landschap de afgelopen honderd jaar vormgegeven? En wat is de visie nu? Hoe verhouden klimaatverandering, natuur en landbouw zich tot elkaar? Dit alles komt aan bod in deze documentaire. Gemaakt in opdracht van het Drents Archief en de provincie Drenthe, uitgezonden op RTV Drenthe.

Werkman Spring Games 2019

Werkman Spring Games 2019

Een voorbeeld van een 'same-weekend-edit'. Vrijdag en zaterdag filmen, en direct monteren en zaterdagavond tijdens het evenement opleveren! 

Werkman Horseshoes is een internationaal opererend bedrijf op het gebied van hoefijzers. Ze organiseert de Spring Games om contacten aan te halen en om vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen.

Openingsfilm Noorderlinkdagen | Werkgeluk - Burn-out

Openingsfilm Noorderlinkdagen | Werkgeluk - Burn-out

Deze film werd vertoond tijdens de opening van de Noorderlinkdagen 2018, die in het kader stonden van werkgeluk. De opdracht was om zowel het gevoel van werkgeluk, als het gevoel van een burn-out, in beeld te brengen en invoelbaar te maken. Een mooie uitdaging! Op basis van interviews over werkgeluk en burn-out is een muziekstuk gecomponeerd. Deze soundtrack hebben we vervolgens weer ingevuld met beeld om zo tot een totaalbeleving te komen. De film werd geprojecteerd op 5 verticale schermen.

The School of Life Amsterdam op Lowlands

The School of Life Amsterdam op Lowlands

The School of Life Amsterdam staat ieder jaar op Lowlands. De Jongens van Lucht verzorgen de presentatie en we mochten in 2018 een aantal korte video's hiervan maken voor op social media.

Jongerenfilm provincie Groningen

Jongerenfilm provincie Groningen

De opdracht was om aan jongeren te laten zien wat de provincie Groningen doet en hoe de organisatie werkt. Daarnaast was de secundaire boodschap aan de jongeren, dat ze invloed kunnen hebben, wanneer ze betrokken zijn. De film wordt in drie delen vertoond tijdens schoolbezoeken op het provinciehuis en verspreid via social media. De opdrachtgever is uiteraard de provincie Groningen.

De Steungroepaanpak

De Steungroepaanpak

De Steungroepaanpak is een methode om pestgedrag op scholen tegen te gaan. De opdracht was om deze methode in het kort inzichtelijk te maken. 

We kozen voor een vorm met verschillende visuele verteltechnieken, waardoor je als kijker aan de ene kant je goed kunt inleven in het gepeste kind en aan de andere kant wel geïnformeerd wordt over de anti-pest methode.

Opdrachtgever: GGD Groningen

de Noorderling

de Noorderling

In opdracht van SNN verzorgden De Jongens van Lucht een event in Nieuwspoort Den Haag: The Northern Experience. Een installatie van een filmische vierluik, elk met zijn eigen vorm en eigen perspectief. Deze film, de Noorderling, was daar één van. We zoomen hier op poëtische wijze in op de Noorderling: Wie is dat? En wat kenmerkt een Noorderling?

Real world learning - Stenden Hotel Management School

Real world learning - Stenden Hotel Management School

Ode aan Groningen

Ode aan Groningen

Een ode aan Groningen, met honderden zingende en dansende Groningers op de Grote Markt. Het nummer is gecomponeerd door Remko Wind, op initiatief van Veenbrand, Stichting Groningen Noord.

Presentatievideo Jeroen Stek

Presentatievideo Jeroen Stek

In een korte video presenteert psycholoog Jeroen Stek zichzelf en zijn visie op therapie.

Promotiefilm Zorgbelang Groningen

Promotiefilm Zorgbelang Groningen

Zorgbelang Groningen zet zich in voor goede zorg voor alle inwoners van de provincie Groningen. Deze film laat zien hoe ze samenwerken met alle partijen die hierbij betrokken zijn.

Zorg op maat voor te vroeg geboren kinderen

Zorg op maat voor te vroeg geboren kinderen

Deze film presenteert vier onderzoeken over de ontwikkeling van te vroeg geboren baby's. In feite is het een vervanging van een presentatie zoals dat normaal gegeven wordt waarbij iemand zijn onderzoek presenteert aan de hand van een presentatie. De onderzoeken zijn uitgevoerd door het lectoraat Kind, Taal en Ontwikkeling van de Hanzehogeschool Groningen.

Doorgaan met behandelen, of niet?

Doorgaan met behandelen, of niet?

Deze scène staat symbool voor de filosofie van de stichting Cura Vera, die ook de opdrachtgever is. De theater-setting is gekozen omdat zo de nadruk op de inhoud en op het spel komt te liggen. Omdat het zo kernachtig het gedachtegoed weergeeft, kan het goed gebruikt worden tijdens voorlichting en presentaties, maar ook voor verspreiding via social media.

Inburgering

Inburgering

Inburgeren levert 'nieuwe Nederlanders' veel op. Dat was de boodschap die de gemeente Groningen graag in deze film wilde hebben. Wat het oplevert is dat ze kunnen meedoen in de samenleving, wat eigenlijk de basis is. En dat begint met het leren van de Nederlandse taal.


Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Client Neem Je Recht deel 2

Client Neem Je Recht deel 2

Met het project 'Client neem je recht' wil Zorgbelang Fryslan mensen meer bewust maken van hun rechten binnen hun eigen medische behandelingen. Dat betekent ook dat je behandeling kunt weigeren. Maar hoe doe je dat wanneer je dat zelf niet meer kunt, wanneer je wilsonbekwaam bent? Met behulp van een schriftelijke wilsverklaring behandelbeperking kun je jouw vertegenwoordigers beslissingen laten nemen die in de lijn van jouw wensen liggen. Wat een schriftelijke wilsverklaring behandelbeperking is, kun je in deze film zien.

Client Neem Je Recht deel 1

Client Neem Je Recht deel 1

Met het project 'Client neem je recht' wil Zorgbelang Fryslan mensen meer bewust maken van hun rechten binnen hun eigen medische behandelingen.

Dit eerste deel is gericht op ouderen en gaat over de arts-patiënt relatie. 

De film wordt gebruikt in trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten.