De Steungroepaanpak

De Steungroepaanpak

De Steungroepaanpak is een methode om pestgedrag op scholen tegen te gaan. De opdracht was om deze methode in het kort inzichtelijk te maken. 

We kozen voor een vorm met verschillende visuele verteltechnieken, waardoor je als kijker aan de ene kant je goed kunt inleven in het gepeste kind en aan de andere kant wel geïnformeerd wordt over de anti-pest methode.

Opdrachtgever: GGD Groningen

selectie

De leerlingen van de Onderwijsspecialisten

De leerlingen van de Onderwijsspecialisten

<p>De organisatie De Onderwijsspecialisten biedt speciaal onderwijs. In samenwerking met Blend creative events maakten we deze video om te laten zien wie die leerlingen zijn en wat hun dromen zijn. Daarnaast laten ze hun licht schijnen op datgene wat zij nodig hebben om een rol van betekenis te kunnen spelen in de maatschappij.</p>
Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) - Ministerie van LNV

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) - Ministerie van LNV

<p>Het Ministerie van LNV vroeg ons aan de hand van drie portretten van boeren voorbeelden te laten zien van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).</p>
De Steungroepaanpak

De Steungroepaanpak

<p>De Steungroepaanpak is een methode om pestgedrag op scholen tegen te gaan. De opdracht was om deze methode in het kort inzichtelijk te maken.&nbsp;</p> <p>We kozen voor een vorm met verschillende visuele verteltechnieken, waardoor je als kijker aan de ene kant je goed kunt inleven in het gepeste kind en aan de andere kant wel geïnformeerd wordt over de anti-pest methode.</p> <p>Opdrachtgever: GGD Groningen</p>
de Noorderling

de Noorderling

<p>In opdracht van SNN verzorgden De Jongens van Lucht een event in Nieuwspoort Den Haag: The Northern Experience. Een installatie van een filmische vierluik, elk met zijn eigen vorm en eigen perspectief. Deze film, de Noorderling, was daar één van. We zoomen hier op poëtische wijze in op de Noorderling: Wie is dat? En wat kenmerkt een Noorderling?</p>