Bijstandsuitkering Aanvragen

Bijstandsuitkering Aanvragen

De gemeente Groningen wilde in een kort, luchtig filmpje een aantal zaken uitleggen aan mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Het resultaat is deze animatie. 

Concept en regie: Joshua Vos. 

Vormgeving en animatie: Pieter van Dijken. 

Muziekcompositie: Matthijs van der Veer

selectie

Danny over zijn Burgervoogd

Danny over zijn Burgervoogd

Voor deze animatie interviewde ik Danny over zijn burgervoogd en monteerde zijn verhaal tot een kern van 2 minuten overbleef. De animatie rondde ik vervolgens af in samenwerking met Pieter van Dijken (animatie) en Matthijs van der Veer (geluidsontwerp).

Een burgervoogd is een natuurlijke persoon (een gewoon mens) uit de persoonlijke omgeving, die de voogdij op zich neemt over een kind dat woont en opgroeit in een instelling (op een leefgroep) of in een gezinshuis.

Mobiliteitsvisie gemeente Groningen

Mobiliteitsvisie gemeente Groningen

Deze animatie is een oproep aan inwoners van Groningen om mee te denken over de toekomst van de bereikbaarheid van de stad.

Stop Je Zak In De Afvalbak

Stop Je Zak In De Afvalbak

Zwerfafval wat naast ondergrondse containers wordt gezet is een probleem in de gemeente Groningen. Om dit tegen te gaan werd een campagne gestart, waarbij ook een film gemaakt moest worden. De opdracht was om de inwoners op een luchtige, ludieke wijze het goede gedrag te laten zien. Dit is het resultaat.

Jongerenfilm provincie Groningen

Jongerenfilm provincie Groningen

Deze animatie is onderdeel van een driedelige film over de provincie Groningen. Het doel was om aan jongeren te laten zien wat de provincie allemaal doet en hoe ze als jongere invloed uit kunnen oefenen.

Intro promofilm 'Plezier op school'

Intro promofilm 'Plezier op school'

Dit is de intro van de promotiefilm voor de cursus Plezier op school. De stemmen zijn van kinderen die de cursus gevolgd hebben. Ze wilden liever niet gefilmd worden, dus daarom hebben we gekozen voor deze oplossing. 

De cursus is voor kinderen die geen makkelijke tijd op de basissschool hebben gehad en daarom de overstap naar de middelbare school extra spannend vinden.

Jeugdzorg Zorgroute: Vrijwillig kader

Jeugdzorg Zorgroute: Vrijwillig kader

Deze animatie is gemaakt in opdracht van en in samenwerking met het RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). Het jeugdzorgstelsel is opnieuw ingericht. Een complexe operatie. De opdracht was om zorgroutes in beeld te brengen door middel van animatie. Door de complexiteit hebben we qua vormgeving voor een metrosysteem gekozen. Aan de hand van een ficiteve casus laten we zien welke stappen doorlopen worden en welke professionals daarbij betrokken zijn.

Bijstandsuitkering Aanvragen

Bijstandsuitkering Aanvragen

De gemeente Groningen wilde in een kort, luchtig filmpje een aantal zaken uitleggen aan mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Het resultaat is deze animatie. 

Concept en regie: Joshua Vos. 

Vormgeving en animatie: Pieter van Dijken. 

Muziekcompositie: Matthijs van der Veer