Home

Videvos maakt veelzijdige, kwalitatief hoogstaande video's voor promotie, op het gebied van communicatie of als registratie of aftermovie. Hieronder zie je een kleine selectie. Is je interesse gewekt, laten we dan een kopje koffie of thee doen.

Mohawk Stage promo

Tijdens het jubileumfeest van het Noorderpoort college beleefde de Mohawk Stage zijn premiere op de Grote Markt in Groningen. Konvooi Exceptioneel en De Jongens van Lucht vierden dit samen en maakten er deze toffe promo voor.

Zorg op maat voor te vroeg geboren kinderen

Deze film presenteert vier onderzoeken over de ontwikkeling van te vroeg geboren baby's. In feite is het een vervanging van een presentatie zoals dat normaal gegeven wordt waarbij iemand zijn onderzoek presenteert aan de hand van een presentatie. De onderzoeken zijn uitgevoerd door het lectoraat Kind, Taal en Ontwikkeling van de Hanzehogeschool Groningen.

lees meer

Animatie Jeugdzorg Zorgroute: Vrijwillig kader

Deze animatie is gemaakt in opdracht van en in samenwerking met het RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). Het jeugdzorgstelsel is opnieuw ingericht. Een complexe operatie. De opdracht was om zorgroutes in beeld te brengen door middel van animatie. Door de complexiteit hebben we qua vormgeving voor een metrosysteem gekozen. Aan de hand van een ficiteve casus laten we zien welke stappen doorlopen worden en welke professionals daarbij betrokken zijn.

lees meer

Cycling in Groningen without age

Iedereen heeft recht op wind in de haren, ook ouderen die niet meer zo mobiel zijn. "Cycling in Groningen without age" wil dit voor elkaar krijgen. Ondersteund door Fietsstad Groningen werd tijdens Let's Gro een pilot gedraaid. Dit is een kort verslag hiervan.

lees meer

Plezier op School Groningen

Plezier op School is een twee- of vierdaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers. De cursus biedt een steuntje in de rug bij een nieuwe start in het voortgezet onderwijs. Videvos maakte deze promotiefilm voor de cursus om meer deelnemers te werven.

lees meer