Bijstandsuitkering Aanvragen

Bijstandsuitkering Aanvragen

<p>De gemeente Groningen wilde in een kort, luchtig filmpje een aantal zaken uitleggen aan mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Het resultaat is deze animatie.&nbsp;</p> <p>Concept en regie: Joshua Vos.&nbsp;</p> <p>Vormgeving en animatie: Pieter van Dijken.&nbsp;</p> <p>Muziekcompositie: Matthijs van der Veer</p>

selectie

Bijstandsuitkering Aanvragen

Bijstandsuitkering Aanvragen

<p>De gemeente Groningen wilde in een kort, luchtig filmpje een aantal zaken uitleggen aan mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Het resultaat is deze animatie.&nbsp;</p> <p>Concept en regie: Joshua Vos.&nbsp;</p> <p>Vormgeving en animatie: Pieter van Dijken.&nbsp;</p> <p>Muziekcompositie: Matthijs van der Veer</p>
Jeugdzorg Zorgroute: Vrijwillig kader

Jeugdzorg Zorgroute: Vrijwillig kader

<p>Deze animatie is gemaakt in opdracht van en in samenwerking met het RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). Het jeugdzorgstelsel is opnieuw ingericht. Een complexe operatie. De opdracht was om zorgroutes in beeld te brengen door middel van animatie. Door de complexiteit hebben we qua vormgeving voor een metrosysteem gekozen. Aan de hand van een ficiteve casus laten we zien welke stappen doorlopen worden en welke professionals daarbij betrokken zijn.</p>
Intro promofilm 'Plezier op school'

Intro promofilm 'Plezier op school'

<p>Dit is de intro van de promotiefilm voor de cursus Plezier op school. De stemmen zijn van kinderen die de cursus gevolgd hebben. Ze wilden liever niet gefilmd worden, dus daarom hebben we gekozen voor deze oplossing.&nbsp;</p> <p>De cursus is voor kinderen die geen makkelijke tijd op de basissschool hebben gehad en daarom de overstap naar de middelbare school extra spannend vinden.</p>